Privacy en gegevensbescherming

Gegevensbescherming Connecting People – Kernfacility

Veiligheid is voor Connecting People – Kernfacility heel belangrijk. Dat geldt bijvoorbeeld voor uw anonimiteit tijdens het gebruik van onze diensten – en ook principieel voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

Veiligheidsgarantie
Connecting People – Kernfacility let er steeds op dat de gegevens die u ons toevertrouwt tegen alle mogelijke onbevoegde toegangen beschermd worden.

Anonimiteit
Onder uw eigen naam maakt u bij Connecting People – Kernfacility een profiel op. Uw e-mailadres blijft voor andere leden geheim. Connecting People – Kernfacility kent uw naam en uw adres. Uw identiteit wordt te allen tijde beschermd – behalve als u ze zelf tegenover andere leden prijsgeeft.

Gegevensveiligheid/gegevensbescherming
1. De veiligheid en de bescherming van de gegevens van de gebruikers zijn bijzonder belangrijk voor Connecting People – Kernfacility. Connecting People – Kernfacility verplicht zich om de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming, vooral de federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) en de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming van de wet op telemedia (TMG), in acht te nemen.

2. Connecting People – Kernfacility verzamelt, slaat op, verwerkt en gebruikt persoonlijke gegevens van de gebruiker gedurende drie maanden, voor zover zulks nodig is voor het sluiten, qua inhoud vormgeven en/of wijzigen van de contractuele relatie tussen Connecting People – Kernfacility en de gebruiker teneinde van de services en diensten van Connecting People – Kernfacility te gebruiken, daarbij inbegrepen het IP-adres. Persoonlijke gegevens zijn individuele gegevens over persoonlijke of zakelijke verhoudingen van een bepaalde of bepaalbare natuurlijke persoon.

3. Bij het zakelijke doel van de contractuele relatie hoort vooral dat alle gegevens van een gebruikersprofiel bij Connecting People – Kernfacility die tevens voor andere gebruikers zichtbaar zijn, inclusief foto, postcode, enz. niet aan de e-mailadressen van andere gebruikers mag worden doorgestuurd en/of worden gepubliceerd via welke applicaties dan ook.

4. Connecting People – Kernfacility geeft het e-mailadres van de gebruiker nooit door aan een extern dienstverleningsbedrijf voor het toesturen infomails, voor het voorstellen van services alsmede voor het toesturen van een nieuwsbrief.

5 De persoonlijke instellingen die een gebruiker voor het online domein invoert, worden opgeslagen. Daardoor wordt gewaarborgd dat elke gebruiker bij iedere nieuwe sessie (telkens bij het inloggen) zijn persoonlijke filterinstellingen terugvindt.

(6) Indien een gebruiker van de diensten van Connecting People – Kernfacility via een partnerpagina (affiliate) gebruikmaakt, worden de geanonimiseerde gegevens opgeslagen. Deze opslag bevat geen persoonlijke gegevens van de gebruiker, maar dienen uitsluitend voor de instandhouding van het partnerprogramma.

7. Connecting People – Kernfacility zal de gebruiker desgewenst en te allen tijde volledig en kosteloos informeren over de opgeslagen gegevens, voor zover zij betrekking hebben op de gebruiker.

8. Connecting People – Kernfacility maakt de gebruikers uitdrukkelijk erop attent dat de bescherming van de gegevens bij de transfer in open netwerken zoals het internet conform de stand van de techniek niet omvattend kan worden gewaarborgd. De gebruiker is daarom zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de door hem via internet doorgegeven gegevens.

Plaats een reactie